Autodesk Civil 3D

Các bước cài đặt để sử dụng Civil 3D

(Các học viên cần cài đặt trước hoặc liên hệ kỹ thuật viên nếu không cài được, số điện thoại liên hệ: 0842 639 779 Mr.Hoàng)

Bước 1: Cài đặt phần mềm Civil 3D (Xem chi tiết bên dưới: 01-Hướng dẫn cài đặt)

Bước 2: Cài V3Tools (Phần mềm hỗ trợ Civil 3D), tải File cài V3Tools (tải File cài bên dưới: 01-File cài V3Tools)

Bước 3: Đăng ký sử dụng V3Tools (Xem chi tiết bên dưới: 02-Đăng ký sử dụng V3Tools), các học viên học tại trung tâm sẽ được nâng cấp tài khoản miễn phí trong 6 tháng

Bước 4: Xem trước các nội dung trong khóa học (Xem chi tiết bên dưới: 04-Nội dung khóa học)

Bước 5: Xem trước các nội dung thi cuối khóa (Xem chi tiết bên dưới: 06-Nội dung bài thi)

 

 

THƯ VIỆN CIVIL3D

01-HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

TẢI TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN ACTIVE

02-THƯ VIỆN TEMPLATE MẪU

TẢI TÀI LIỆU

03-THƯ VIỆN MẶT CẮT NGANG

TẢI TÀI LIỆU

04-NỘI DUNG KHÓA HỌC

TẢI TÀI LIỆU

05-BÀI GIẢNG CHI TIẾT

TẢI TÀI LIỆU

06-NỘI DUNG BÀI THI

TẢI TÀI LIỆU

07-THẢO LUẬN & TRAO ĐỔI

MỞ TRANG

THƯ VIỆN V3TOOLS

 

01-FILE CÀI V3TOOLS

TẢI PHẦN MỀM

02-ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG V3TOOLS

HƯỚNG DẪN

03-TÀI LIỆU V3TOOLS

TẢI TÀI LIỆU

04-CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

TÌM HIỂU

05-THẢO LUẬN & TRAO ĐỔI

MỞ TRANG