Autodesk Revit Kết Cấu

Các bước cài đặt để sử dụng Revit Kết Cấu

(Các học viên cần cài đặt trước hoặc liên hệ kỹ thuật viên nếu không cài được, số điện thoại liên hệ: 0842 639 779 Mr.Hoàng)

Bước 1: Cài đặt phần mềm Revit Kết Cấu (Xem chi tiết bên dưới: 01-Hướng dẫn cài đặt)

Bước 2: Xem trước các nội dung trong khóa học (Xem chi tiết bên dưới: 04-Nội dung khóa học)

Bước 3: Xem trước các nội dung thi cuối khóa (Xem chi tiết bên dưới: 06-Nội dung bài thi)

Bước 4: Thảo luận và trao đổi các câu hỏi (Xem chi tiết bên dưới: 07-Nội dung bài thi)

THƯ VIỆN REVIT KẾT CẤU

01-HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

TẢI TÀI LIỆU

02-THƯ VIỆN TEMPLATE MẪU

TẢI TÀI LIỆU

03-THƯ VIỆN FAMILY

TẢI TÀI LIỆU

04-NỘI DUNG KHÓA HỌC

TẢI TÀI LIỆU

05-BÀI GIẢNG CHI TIẾT

TẢI TÀI LIỆU

06-NỘI DUNG BÀI THI

TẢI TÀI LIỆU

07-THẢO LUẬN & TRAO ĐỔI

MỞ TRANG