Autodesk Revit Kiến Trúc

Các bước cài đặt để sử dụng Revit Kiến Trúc

(Các học viên cần cài đặt trước hoặc liên hệ kỹ thuật viên nếu không cài được, số điện thoại liên hệ: 0842 639 779 Mr.Nhiên)

Bước 1: Cài đặt phần mềm Revit Kiến Trúc (Xem chi tiết bên dưới: 01-Hướng dẫn cài đặt)

Bước 2: Xem trước các nội dung trong khóa học (Xem chi tiết bên dưới: 04-Nội dung khóa học)

Bước 3: Xem trước các nội dung thi cuối khóa (Xem chi tiết bên dưới: 06-Nội dung bài thi)

Bước 4: Thảo l