Biện pháp thi công 3D trực tiếp ngoài công trường, thay vì chỉ View bản vẽ 2D, chúng ta có thể tận dụng mô hình bố trí thêm thiết bị, máy móc để làm các biện pháp thi công trực quan.