BIM trong xây dựng

Autodesk Navisworks trong tổng hợp, phân tích mô hình BIM

Autodesk Infraworks trong phân tích, lựa chọn phương án

Autodesk Autocad Civil 3D trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học sẽ hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm Civil 3D áp dụng vào triển khai thực tế các hạng mục giao thông trên …