Lập trình và mô phỏng

Plaxis trong phân tích, tính toán ổn định

MỤC TIÊU KHÓA HỌC –  Giúp học viên biết và thực hiện được các bước cài đặt phần mềm Plaxis – Hiểu được các dạng mô hình nền, các nguyên …

Matlab: Lập trình cơ bản

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật: …