0842639779
86A-Đường 494- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- TP.HCM. (10,04 km) Thành phố Hồ Chí Minh 700000