0842639779
86A-Đường 494- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- TP.HCM. (10,04 km) Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Nguyễn Liêm Chính

Công ty cổ phần xây dựng Bcons

Thông tin giảng viên: Mở =>

 

 

 

 

PHAN HUY THÁI

Công ty TNHH Đầu Tư VTCO

246/9 Bình Qưới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

 

TS. PHẠM NGỌC THẠCH

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Trưởng Bộ môn Công trình thủy-ĐH GTVT TP.HCM

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

TS. BÙI THỊ THÙY DUYÊN

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa công trình giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

TS MAI LỰU

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Trưởng Bộ môn: Cầu Hầm-ĐH GTVT TP.HCM

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

ThS. PHẠM ĐỆ

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa công trình giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

ThS. PHẠM PHƯƠNG NAM

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa công trình giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

NCS NGUYỄN THỊ THU TRÀ

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa công trình giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

 

NGUYỄN VIỆT TRIỀN

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

40-42 Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q2, TP. Hồ Chí Minh

 

 

ThS. ĐOÀN HỒNG ĐỨC

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa kỹ thuật giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

TS. NGUYỄN HỮU HUY

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

(Trưởng bộ môn: Qui hoạch giao thông-ĐH GTVT TP.HCM)

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

HUỲNH TRẦN DIỆU

Công ty TNHH tư vấn thiết kế B.R

Phòng thiết kế cầu, hầm & Metro

 

 

PHAN TRỌNG ANH

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Nghiệp

40-42 Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q2, TP. Hồ Chí Minh

 

 

ThS HỒ THỊ HOÀNG NHI

Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Khoa kỹ thuật giao thông

No.2 Vo Oanh St. , P.5, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh