Diễn giả :

Anh Hà Xuân Phước, Senior QS, OneBIM Việt Nam

 

 

Nội dung:

1. Lịch trình:

  • 8.30 – 9.00 Đón tiếp + Đăng ký tham dự
  • 9.00 – 9.15 Giới thiệu cộng đồng BIM Việt Nam, Vietnam BIM Network và cám ơn nhà tài trợ
  • 9.15 – 9.45 Giới thiệu về Exactal và phần mềm CostX
  • 9.45 – 10.00 Tea break & Net-working
  • 10.00 – 10.30 Chia sẻ Sử dụng phần mềm CostX
  • 10.30 – 11.00 Hỏi và trả lời
  • 11.00 – 11.30 Kết thúc & Tặng quà và Chụp hình lưu niệm

2. Liên hệ để biết thông tin chi tiết :

  • Ms. Hải, ĐT : 0922068886 . Email : iicm@nuce.edu.vn
  • Ms Huệ. ĐT : 0906229860. Email : hue.tran@bimvietnam.org