Các buổi Talkshow sẽ tổ chức hàng tuần, hàng tháng với mục đích tạo ra một cộng đồng BIM hữu ích, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các dự án thực tế

Nội dung

Hiện nay, tất cả các mô hình BIM khi tổng hợp chỉ mang tính rời rạc, cục bộ. Điển hình như, chúng ta chỉ tổng hợp mô hình kết cấu, kiến trúc, ME.P trong nhà, không có sự liên kết với các hệ thống hạ tầng bên ngoài. Hoặc các hạng mục hệ thống bên ngoài như giao thông, thoát nước, san nền,…. lại không có sự liên kết với các công trình cầu, cống, hệ thống trong nhà.

Chính vì vậy, buổi Talkshow số 1 này mang tên:Tổng hợp mô hình BIM từ các phần mềm Civil 3D, Revit, Tekla theo đúng tọa độ VN2000, sẽ hướng dẫn chúng ta cách tổng hợp các hạng mục:

  • Hạ tầng từ Civil 3D: giao thông, thoát nước mưa, thải, …
  • Share coordinate trong Revit: Kết cấu, kiến trúc, ME.P
  • Project Base Point trong Tekla: Cầu, cống
  • Tất cả các mô hình sẽ được tổng hợp theo đúng tọa độ VN2000 trong Navisworks.