Chuyên gia TRƯƠNG TẤN TRUNG

  • Kĩ sư Xây dựng Cầu đường- Đại Học GTVT TP.HCM
  • BIM Coordinator & Manager for Infrastructure-Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Coteccons

http://hte.edu.vn/giao_vien/truong-tan-trung ‎