Giáo viên

TS MAI LỰU (Trưởng Bộ môn: Cầu Hầm-ĐH GTVT TP.HCM)

TS MAI LỰU (Trưởng Bộ môn: Cầu Hầm-ĐH GTVT TP.HCM)

TS. NGUYỄN HỮU HUY (Trưởng bộ môn: Qui hoạch giao thông-ĐH GTVT TP.HCM)

TS. NGUYỄN HỮU HUY (Trưởng bộ môn: Qui hoạch giao thông-ĐH GTVT TP.HCM)

TRƯƠNG TẤN TRUNG (Phòng BIM-COTECCONS)

TRƯƠNG TẤN TRUNG (Phòng BIM-COTECCONS)

TS. BÙI THỊ THÙY DUYÊN (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM)

TS. BÙI THỊ THÙY DUYÊN (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM)

NCS NGUYỄN THỊ THU TRÀ (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM)

NCS NGUYỄN THỊ THU TRÀ (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM)

ThS HỒ THỊ HOÀNG NHI (ĐHGTVT TP.HCM)

ThS HỒ THỊ HOÀNG NHI (ĐHGTVT TP.HCM)

TS. PHẠM NGỌC THẠCH (Trưởng Bộ môn Công trình thủy-ĐH GTVT TP.HCM)

TS. PHẠM NGỌC THẠCH (Trưởng Bộ môn Công trình thủy-ĐH GTVT TP.HCM)

ThS. PHẠM ĐỆ (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM)

ThS. PHẠM ĐỆ (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM)

ThS. PHẠM PHƯƠNG NAM (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM)

ThS. PHẠM PHƯƠNG NAM (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM)