ThS HỒ THỊ HOÀNG NHI (ĐHGTVT TP.HCM)

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TRANSPORT

Faculty of Transport Engineering

Room D302. Tel: +84 28 3512 7781

No.2 Vo Oanh St. , Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

KINH NGHIỆM

2012: Thạc sỹ kiến trúc-Chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình. Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

2014: Quy hoạch giao thông đô thị xung quanh nhà ga metro Tuyến metro số 2. Training course, France -VN PADDI

2015:  Lập kế hoạch triển khai hệ thống ITS trong giao thông công cộng_BRT. Training course, France – VN. The World Bank

2016: Cube base and Voyager Training Course Ho Chi Minh City University of Transport.Training course Citilabs USA

2017: Quản lý dự án đường sắt đô thị. Training course KRRI KOREA 2018: Vissim macroscopic Transportation planning. Training course PTV softwares.

2018: Vissim macroscopic Transportation planning. Training course PTV softwares