NCS NGUYỄN THỊ THU TRÀ (ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM)

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TRANSPORT

Faculty of Transport Engineering

Room D302. Tel: +84 28 3512 7781

No.2 Vo Oanh St. , Ward 25, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam