Nguyễn Liêm Chính

Chuyên gia BIM – hạ tầng

 

 

Giới thiệu

Ông Nguyễn Liêm Chính là kỹ sư xây dựng – đã có trên 5 năm kinh nghiệm áp dụng Civil 3D vào trong các dự án hạ tầng, giao thông công trình. Đặc biệt tham gia các dự án lớn và các công ty có tư vấn có uy tín trong cả nước.

Ông là giảng viên trực tiếp đào tạo Civil 3D cho đội ngũ nhân viên tại các công ty vào trong các dự án thực tế.

Ông là chuyên gia về BIM với vai trò là giảng viên đào tạo Civil 3D trong các dự án thực tế, nghiên cứu và áp dụng các chức năng mới của phần mềm vào thiết kế và thi công.