Dự toán, bóc tách khối lượng cho công trình xây dựng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên nắm được tổng quan lập dự toán công trình và sử dụng được phần mềm G8, Delta để lập dự toán công trình.

Chương trình học bao gồm:

 • Khái niệm dự toán công trình.
 • Tiên lượng xây dựng.
 • Định mức xây dựng cơ bản.
 • Đơn giá xây dựng cơ bản.
 • Phương pháp lập tổng mức dự toán công trình
 • Thực hành đo bóc khối lượng, dự toán công trình.
 • Học xong khóa học, học viên đủ tự tin làm dự toán công trình cho các công ty tư vấn và thi công hiện nay.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Phần 1: Giới thiệu – Khái niệm dự toán công trình
 • Phần 2: Tiên lượng xây dựng công trình
 • Phần 3: Định mức xây dựng cơ bản
 • Phần 4: Đơn giá xây dựng cơ bản
 • Phần 5: Phương pháp lập tổng dự toán công trình
 • Phần 6: Thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình (sử dụng phần mềm G8)