Dự toán, bóc tách khối lượng cho công trình xây dựng

“Dự toán xây dựng là gì ?” Hay “Dự toán công trình là gì “, Vai trò cũng như mục đích của việc lập dự toán xây dựng.

1.Khái niệm:

Dự toán là dự kiến tính toán giá trị Công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

2.Mục đích của việc lập Dự toán:

Giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được Công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn xác định một căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết Hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư, sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, thẩm định, thanh quyết toán…

3.Tại sao cần có kỹ năng lập dự toán:

Hầu hết các kỹ sư cần xây dựng cần phải có kỹ năng này. Đây là kỹ năng bổ trợ tối cần thiết khi tham gia các hoạt động tư vấn, thi công xây dựng. Không phải ngẫu nhiên mà môn học này được tổ chức nhiều nhất và nhiều nơi dạy nhất, 80% các mẫu tin tuyển dụng yêu cầu có kỹ năng này.

4. Vai trò của việc lập Dự toán:

Là tài liệu quan trọng gắn liền với thiết kế cho biết chi phí xây dựng công trình.

Là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư, thuyết phục ngân hàng đầu tư cấp phát vốn vay và để chủ đầu tư và nhà thầu lập kế hoạch cho chính mình.

Là căn cứ để đàm phán, ký kết hợp đồng, thanh quyết toán khi chỉ định thầu; Là căn cứ xác định giá gói thầu, giá thành xây dựng khi đấu thầu và là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong việc so sánh lựa chọn.

5.Nguyên tắc xác định Dự toán:

Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.

KS. Nguyễn Văn Thông

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên nắm được tổng quan lập dự toán công trình và sử dụng được phần mềm G8, Delta để lập dự toán công trình.

Chương trình học bao gồm:

 • Khái niệm dự toán công trình.
 • Tiên lượng xây dựng.
 • Định mức xây dựng cơ bản.
 • Đơn giá xây dựng cơ bản.
 • Phương pháp lập tổng mức dự toán công trình
 • Thực hành đo bóc khối lượng, dự toán công trình.
 • Học xong khóa học, học viên đủ tự tin làm dự toán công trình cho các công ty tư vấn và thi công hiện nay.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Phần 1: Giới thiệu – Khái niệm dự toán công trình
 • Phần 2: Tiên lượng xây dựng công trình
 • Phần 3: Định mức xây dựng cơ bản
 • Phần 4: Đơn giá xây dựng cơ bản
 • Phần 5: Phương pháp lập tổng dự toán công trình
 • Phần 6: Thực hành đo bóc khối lượng, lập dự toán công trình (sử dụng phần mềm G8)

THÔNG TIN CHUNG:

Mở hằng tháng. Học buổi tối hoặc cuối tuần

 • 6 buổi x 2.5h (Học phí: 700.000 đồng-Sinh viên: 600.000 đồng)
 • Lớp học từ 10 đến 15 Học viên. Sinh viên ĐH GTVT TP.HCM giảm thêm 10%

ĐỐI TƯỢNG HỌC TẬP:

 • Sinh viên ngành Xây dựng.
 • Kỹ sư mới ra trường đang làm công tác thiết kế, thi công.

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: http://hte.edu.vn/giao_vien/nguyen-van-thong-duc-dung/