Autodesk Navisworks trong tổng hợp, phân tích mô hình BIM


NAVISWORKS LÀ GÌ?

Autodesk Navisworks Manage là phần mềm kết hợp các hạng mục trong một công trình, dùng để mô phỏng và quản lý tiến độ thi công, kiểm tra xung đột giữa các hạng mục.

Tổng hợp tất cả các hạng mục trong 1 dự án

Kiểm tra phát hiện các lỗi không đáng có trong bản vẽ, giúp bạn nâng cao độ chính xác, độ phối hợp cao giữa các hệ thống bằng cách thức sử dụng lệnh Clash trong Naivs

Clash những vị trí đụng nhau (những vị trí đụng nhau đều chuyển sang màu đỏ)

Có thể giúp ta quan sát tổng thể từng chi tiết một, từ trong ra ngoài khi sử dụng navis để giám sát.

Tổng thể mô hình của một tòa nhà