Liên hệ

 • Address

  86A- Đường 494- Phường Tăng Nhơn Phú A- Quận 9- TP.HCM.

 • Email address

  hitec@hte.edu.vn
  9am – 7pm

 • Contacts info

  0842 639 779
  9am – 7pm

Gửi thông điệp