Lớp học

RM Bridge trong phân tích kết cấu cầu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học sẽ hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm RM để mô hình công trình cầu và xử lý kết quả phân tích từ …

VISUM_Dự báo nhu cầu giao thông

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học sẽ hướng dẫn học viên ứng dụng phần mềm PTV VISUM để thực hiện các thao tác như: Phân tích, đánh giá các yếu …

VISSIM_Mô phỏng giao thông vi mô

MỤC TIÊU MÔN HỌC Khóa học sẽ hướng dẫn học viên ứng dụng phần mềm PTV VISSIM để thực hiện các thao tác như: Mô phỏng vi mô dòng giao …

Dự toán, bóc tách khối lượng cho công trình xây dựng

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học sẽ hướng dẫn học viên nắm được tổng quan lập dự toán công trình và sử dụng được phần mềm G8, Delta để lập …

Matlab: Lập trình cơ bản

MATLAB là một môi trường tính toán số và lập trình, được thiết kế bởi công ty MathWorks. MATLAB giúp đơn giản hóa việc giải quyết các bài toán tính toán kĩ thuật: …

Revit trong phân tích thiết kế kết cấu

MỤC TIÊU KHÓA HỌC: Khóa học Revit Structure cơ bản được tổ chức nhằm truyền tải các các khái niệm và nguyên tắc xây dựng mô hình kết cấu, xuất …