Phần mềm MATLAB

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM MATLAB

https://www.mathworks.com/products/matlab.html

Tổng quan:

  • Matlab là viết tắt từ “MATrix LABoratory”, được Cleve Moler phát minh vào cuối thập niên 1970, và sau đó là chủ nhiệm khoa máy tính tại Đại học New Mexico.
  • Năm 1983, Jack Little, một người đã học ở học viện kĩ thuật Massachusett (MIT) và Stanford, đã viết lại MATLAB bằng ngôn ngữ C và nó được xây dựng thêm các thư viện phục vụ cho thiết kế hệ thống điều khiển, hệ thống hộp công cụ (toolbox), mô phỏng… Jack cũng xây dựng MATLAB trở thành mô hình ngôn ngữ lập trình trên cơ sở ma trận (matrix-based programming language).
  • Sau này, Jack Little kết hợp với Moler và Steve Bangert quyết định đưa MATLAB thành dự án thương mại – công ty The MathWorks ra đời thời gian này – năm 1984.
  • MATLAB, viết tắt của MATrix LABoratory, là một môi trường lập trình đầy đủ. Nó có cả ngôn ngữ riêng (file script với đuôi .m), tích hợp luôn trình soạn thảo (IDE), các thư viện cần thiết và rất rất nhiều cái khác. Chỉ cần tải Matlab về máy và cài đặt là bạn có thể bắt đầu làm việc với nó.

Khả năng của chương trình:

  • Như tên gọi của nó, matlab làm việc hoàn toàn trên các ma trận. Ngay cả một số thực bình thường cũng được chứa trong một ma trận có kích thước 1×1. Chính vì đặc điểm này mà nó hỗ trợ tốt khi làm việc với các ma trận, các chỉ số,…
  • Hiện nay, MATLAB có đến hàng ngàn lệnh và hàm tiện ích. MATLAB dùng để giải quyết các bài toán về giải tích số, xử lý tín hiệu số, xử lý đồ họa, … mà không phải lập trình cổ điển.
  • Toolbox là một công cụ quan trọng trong Matlab
    Ngoài các hàm cài sẵn trong chính ngôn ngữ, MATLAB còn có các lệnh và hàm ứng dụng chuyên biệt trong các Toolbox, để mở rộng môi trường MATLAB nhằm giải quyết các bài toán thuộc các phạm trù riêng. Các Toolbox khá quan trọng và tiện ích cho người dùng như toán sơ cấp, xử lý tín hiệu số, xử lý ảnh, xử lý âm thanh, ma trận thưa, logic mờ,…
  • Đồ họa: Matlap có các hàm đồ họa để vẽ các đặc tuyến bất kì trên mặt phẳng 2D hoặc 3D, cho phép tạo ra đối tượng đồ họa có thể điều khiển được.

TS. Bùi Thị Thùy Duyên

 

Categories: Uncategorized

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *