RM

Các bước cài đặt để sử dụng RM

(Các học viên cần cài đặt trước hoặc liên hệ kỹ thuật viên nếu không cài được, số điện thoại liên hệ: 0842 639 779 Mr.Nhiên)

Bước 1: Cài đặt phần mềm RM (Xem chi tiết bên dưới: 01-Hướng dẫn cài đặt)

Bước 2: Xem trước các nội dung trong khóa học (Xem chi tiết bên dưới: 03-Nội dung khóa học)

Bước 3: Xem trước các nội dung thi cuối khóa (Xem chi tiết bên dưới: 05-Nội dung bài thi)

Bước 4: Thảo luận và trao đổi các câu hỏi (Xem chi tiết bên dưới: 06-Nội dung bài thi)

THƯ VIỆN RM

01-HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

TẢI TÀI LIỆU

02-GIÁO TRÌNH RM

TẢI TÀI LIỆU

03-NỘI DUNG KHÓA HỌC

TẢI TÀI LIỆU

04-BÀI GIẢNG CHI TIẾT

TẢI TÀI LIỆU

05-NỘI DUNG BÀI THI

TẢI TÀI LIỆU

06-THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI

MỞ TRANG