Ks. Hồ Minh Thương

Địa chỉ:

157/15/4 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Phone:

0842.639.779

Skype:

htehitec

 

Email:

hte@hte.edu.vn

 

Web:

hte.edu.vn

 

 

 

Ks. Hồ Minh Thương

Ông đã tham gia vào rất nhiều dự án với vai trò là BIM manager:

  • The Landmark 81: mô hình bê tông cốt thép, triển khai Shopdrawing cột, vách, lõi thang, dầm chuyển, sàn crown base, mô phỏng biện pháp thi công
  • One Verandah: mô hình, xuất khối lượng kiến trúc, kết cấu, Shopdrawing hoàn thiện, Shopdrawing khối móng lớn, dầm chuyển, phối hợp MEP
  • Times Square Đà Nẵng: quản lý mô hình thầu phụ, phối hợp coordinate các bộ môn, kiểm soát khối lượng, RFI cho quản lý thiết kế, mô hình kết cấu dầm chuyển

Phụ trách môn học