Ths. Nguyễn Việt Triền

Địa chỉ:

86A Đường 494 – P. Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 – TP.HCM

Phone:

0842.639.779

Skype:

htehitec

Email:

hte@hte.edu.vn

Web:

hte.edu.vn

Ks. Nguyễn Việt Triền

Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào các công trình cầu và đường lớn như: cầu Ông Tranh, đường Tao Luc, dự án DT852B của tỉnh lộ đoạn từ DT849 đến thành phố Sa Dec, . . .

Các dự án đã từng tham gia:

Nghiên cứu khả thi về kết nối cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch tại tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Nghiên cứu khả thi cho đường Tao Luc từ Bắc Tân Uy đến đoạn Phú Giao, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Nghiên cứu khả thi để xây dựng các dự án DT852B của tỉnh lộ, đoạn từ DT849 đến thành phố Sa Dec, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Thiết kế chi tiết cho cầu Ông Tranh – Cải tạo và mở rộng dự án đường Lương Đình Cửa – Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh

Thiết kế chi tiết cho dự án nâng cấp đô thị khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cà Mau (do WB tài trợ)

 

 

 

 

 

 

Phụ trách môn học