Ths. Đoàn Hồng Đức

Địa chỉ:

86A Đường 494 – P. Tăng Nhơn Phú A – Quận 9 – TP.HCM

Phone:

0842.639.779

Skype:

htehitec

Email:

hte@hte.edu.vn

Web:

hte.edu.vn

Ths. Đoàn Hồng Đức

Hiện chưa có thông tin cụ thể

Hiện chưa có thông tin cụ thể

Phụ trách môn học