Ths. Đoàn Hồng Đức

Địa chỉ:

157/15/4 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Phone:

0906912388

Skype:

htehitec

Email:

d.doanvn@gmail.com

Web:

hte.edu.vn

Ths. Đoàn Hồng Đức

Hiện chưa có thông tin cụ thể

Hiện chưa có thông tin cụ thể

Phụ trách môn học