TS. Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ:

157/15/4 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Phone:

0842.639.779

Skype:

htehitec

Email:

hte@hte.edu.vn

Wed:

hte.edu.vn

TS. Phạm Ngọc Thạch

TS. Phạm Ngọc Thạch – Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Thầy có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực địa kỹ thuật và động lực học công trình. Thầy đang tham gia giảng dạy Kỹ thuật nền móng và Công trình trên đất yếu cho các chương trình đào tạo thuộc ngành xây dựng công trình giao thông.

 

 

Phụ trách môn học