TS. Phạm Ngọc Thạch

Địa chỉ:

157/15/4 đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Phone:

0704.486.833

Skype:

htehitec

Email:

pnt.geo@gmail.com

Wed:

hte.edu.vn

TS. Phạm Ngọc Thạch

Tiến sĩ – Trưởng bộ môn Công trình thủy và thềm lục địa tại trường Đại Học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Thầy có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy Kỹ thuật nền móng, Cơ học đất nâng cao và Công trình trên đất yếu cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học thuộc ngành xây dựng công trình giao thông.

Phụ trách môn học