Lập trình C.#

Các bước cài đặt để sử dụng C.# cho Civil3D

(Các học viên cần cài đặt trước hoặc liên hệ kỹ thuật viên nếu không cài được, số điện thoại liên hệ: 0842 639 779 Mr.Nhiên)

Bước 1: Cài đặt phần mềm Visual Studio (Xem chi tiết bên dưới: 01-Hướng dẫn cài đặt)

01-Hướng dẫn cài đặt

CÀI ĐẶT

Thư viện C.# Civil 3D

  1. Xoay góc hầm ga theo góc hầm ga mẫu

ĐĂNG KÝ NHẬN